Bankety a galavečeře

Catering v rámci galavečeří a banketů je podávaný slavnostním způsobem. Má svá přísná pravidla, která se musí dodržet. Pořádali jsme již více než 500 obdobných akcí, takže hladký průběh společenské akce je pro nás samozřejmostí. Přesvědčte se.

/ Catering/ Bankety a galavečeře

Společenská akce organizovaná při významné události, s velkou hostinou s tabulí.

Jídlo se podává vzorovým slavnostním způsobem. Slavnostní tabule se pořádá u stolů, které jsou sestaveny do různých tvarů. Samozřejmě i výzdoba odráží účel hostiny, slavnostní tištěné jídelní lístky informují o podávaných pokrmech a nápojích. Při banketu obvykle obsahují i jméno pořadatele (hostitele), účel pořádání hostiny a datum a místo konání. Nedílnou součástí tabule jsou jmenovky, malé obdélníkové kartičky se jmény jednotlivých hostů, které slouží k rychlé orientaci a dodržování zasedacího pořádku. Na jmenovku patří pouze jméno a příjmení a akademický titul.

Zasedací pořádek u stolu má být předem určen. Čestné místo v čele je vyhrazeno nejvýznamnějšímu hostu, naproti sedí hostitel. Místa dam a pánů se střídají, manželé by neměli sedět vedle sebe. Smíme hovořit pouze se svými sousedy, přes stůl je to možné jedině tehdy, osloví-li nás významná osoba. Přípitky zahajuje hostitel. Je-li přípitek adresován konkrétnímu hostu (obvykle nejvýznamnějšímu), host přípitek opětuje.

Pořadí jídel a nápojů je pevně určeno, obsluhují číšníci. Klasické menu se obvykle skládá z předkrmu, polévky, dvou masitých jídel s přílohou servírovaných po sobě (host si mezi nimi nevybírá), moučníků, sýrů, ovoce a kávy. Aperitiv se podává ještě před zasednutím ke stolu. Kouřit je dovoleno až při kávě. S obsluhujícím personálem zásadně nehovoříme.

U banketu má být pořadí jídel, nápojů i péče o hosta natolik promyšleno, že jakákoliv domluva s personálem by mohla být pokládána za nepřímou výtku hostiteli.

Chcete ochutnat?

Mám chuť zkusit vaše služby a vytvořit poptávku...

Vytvořit poptávku
Nahoru
Co hledáte na Proficatering.cz?