Poradenství

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem naší cateringové společnosti nabízíme i poradenství v oboru gastronomie. Obraťte se na nás s důvěrou.

/ Catering/ Poradenství

Hospitality, Gastro & Travel Consulting

Jsme skupina profesionálů s dlouholetými zkušenostmi a vzděláním v oboru hotelnictví, gastronomie a cestování. Specializujeme se na poradenství a expertní činnost v oblasti hotelového sektoru a gastronomických služeb. Připravujeme a provádíme průzkumy kvality poskytovaných služeb a jejich vyhodnocení s následným doporučením dalšího postupu či opatření. Námi aplikovaný servisní přístup v zajišťování služeb může být využíván i pro jiné obory.

Naši konzultanti a experti jsou:

 • lidé s extenzivními zkušenostmi ve svých oborech,
 • mají vzdělání v oborech řízení hotelového provozu a společného stravování, ekonomických,  společenských a dramatických oborech,
 • aplikují proaktivní klientský přístup,
 • precizní v přípravě a plánování, jsou čestní a objektivní při práci na projektu, poskytují spolehlivá a objektivní data,
 • otevření a komunikativní.

Naše služby:

 • Pomáháme vlastníkům a provozovatelům hotelů a gastronomických zařízení, zařízení společného stravování, lázeňským a klubovým zařízením, podnikatelům v oblasti cestovního ruchu a dalším poskytovalům služeb s vysokou přidanou hodnotou.
 • Provedení služby cílí vždy na zlepšení nebo změnu stávajícího stavu, nezaměřuje se na činnost jednotlivců, ale na správné fungování a nastavení systému jako celku, v němž ovšem jednotlivci hrají svoji kritickou roli.
 • Dokonale porozumíme potřebám a očekáváním zadavatele.
 • Orientace na zisk a customer service.
 • Precizně naplánujeme, čestně a odborně provedeme a objektivně vyhodnotíme.

Oblasti a specializace:

 • F&B + banquet operace
 • standardy servisu – formulace + dodržování
 • analýzy, doporučení, follow-up
 • mystery shopping specializovaný na gastronomii
 • měření kvality poskytovaného servisu a služeb
 • kontrola souladu s obecně závaznými a interními předpisy a požadavky
 • získávání specifických informací o produktech a službách
 • soulad s firemními standardy a jejich dodržování ve vztahu k servisu, vzhledu provozovny
 • mystery shopping specializovaný na hotelový provoz
 • mystery shopping specializovaný na služby v cestovním ruchu a turismu
 • mystery shopping specializovaný na služby v lázeňství
 • školení v oblasti servisního přístupu v zajišťování služeb
 • technicko-provozní poradenství pro plánování a provoz
 • specializovaná odborná školení připravená na míru potřeb zadavatelů
 • korekce nastavení procesů a mechanismů na základě dlouhodobého sledování
 • zlepšení zákaznického servisu

Proces:

1. příprava
2. specifikace
3. zadání potřeb

 • příprava, průzkumový model – plánování postupu, metod, časového rámce
 • příprava, definice a stanovení hodnot a kritérií určených k měření a porovnávání
 • příprava, volba správných instrumentů a metod, sestavení pokynů pro průzkum
 • realizace výzkumu, zprávy, reporty
 • realizace, provádění procedur za účelem testování znalostí a schopností, zaměření na konkrétní individuální aspekty, příprava aplikace scénářů
 • vyhodnocení, analýza, statistická porovnání,
 • detailní reporting na základě zážitků, pozorování, dotazování, reakcí a chování, doporučení, návrhy, zpětná vazba

Chcete ochutnat?

Mám chuť zkusit vaše služby a vytvořit poptávku...

Vytvořit poptávku
Nahoru
Co hledáte na Proficatering.cz?