Poradenství

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem naší cateringové společnosti nabízíme i poradenství v oboru gastronomie. Obraťte se na nás.

/ Catering/ Poradenství

Hospitality, Gastro & Travel Consulting

Jsme skupina profesionálů s dlouholetými zkušenostmi a vzděláním v oboru hotelnictví, gastronomie a cestování. Specializujeme se na poradenství a expertní činnost v oblasti hotelového sektoru a gastronomických služeb. Připravujeme a provádíme průzkumy kvality poskytovaných služeb a jejich vyhodnocení s následným doporučením dalšího postupu či opatření. Námi aplikovaný servisní přístup v zajišťovanání služeb může být využit i pro jiné obory.

Naši konzultanti a experti jsou:

 • lidé s extenzivními zkušenostmi ve svých oborech,
 • mají vzdělání v oborech řízení hotelového provozu a společného stravování, ekonomických,  společenských a dramatických oborech,
 • aplikují proaktivní klientský přístup,
 • precizní v přípravě a plánování, jsou čestní a objektivní při práci na projektu, poskytují spolehlivá a objektivní data,
 • otevření a komunikativní

 

Naše služby:

 • Pomáháme vlastníkům a provozovatelům hotelů a gastronomických zařízení, zařízení společného stravování, lázeňským a klubovým zařízením, podnikatelům v oblasti cestovního ruchu a dalším poskytovalům služeb s vysokou přidanou hodnotou.
 • Provedení služby cílí vždy na zlepšení nebo změnu stávajícího stavu, nezaměřuje se na činnost jednotlivců, ale na správné fungování a nastavení systému jako celku, v němž ovšem jednotlivci hrají svoji kritickou roli.
 • Dokonale porozumíme potřebám a očekáváním zadavatele.
 • Orientace na zisk a customer service.
 • Precizně naplánujeme, čestně a odborně provedeme a objektivně vyhodnotíme.

 

Oblasti a specializace:

 • F&B + banquet operace
 • standardy servisu – formulace + dodržování
 • analýzy, doporučení, follow-up
 • mystery shopping specializovaný na gastronomii
  • měření kvality poskytovaného servisu a služeb
  • kontrola souladu s obecně závaznými a interními předpisy a požadavky
  • získávání specifických informací o produktech a službách
  • soulad s firemními standardy a jejich dodržování ve vztahu k servisu, vzhledu provozovny
 • mystery shopping specializovaný na hotelový provoz
 • mystery shopping specializovaný na služby v cestovním ruchu a turismu
 • mystery shopping specializovaný na služby lázeňství
 • školení v oblasti servisního přístupu v zajišťování služeb
 • technicko-provozní poradenství pro plánování a provoz
 • specializovaná odborná školení připravená na míru potřeb zadavatelů
 • korekce nastavení procesů a mechanizmů na základě dlouhodobého sledování
 • zlepšení zákaznického servisu

 

Proces:

 1. příprava,
 2. specifikace
 3. zadání a potřeb

 

 

 • příprava, průzkumový model – plánování postupu, metod, časového rámce
 • příprava, definice a stanovení hodnot a kriterií určených k měření a porovnávání
 • příprava, volba správných instrumentů a metod, sestavení pokynů pro průzkum

 

 

 • realizace, výzkumu, zprávy, reporty
 • realizace, provádění procedur za účelem testování znalostí a schopností, zaměření na konkrétní individuální aspekty, příprava aplikace scénářů
 • vyhodnocení, analýza, statistická porovnání,
 • detailní reporting na základě zážitků, pozorování, dotazování, reakcí a chování

 

doporučení, návrhy,

 

zpětná vazba

Kontakty:
Service Systems Europe
Střížkovská 8/9
180 00  PRAHA 8
tel. 777797901, 286581209
www.servicesystemseurope.eu
e.mail: info@ servicesystemseurope.eu

Nahoru